De organisatie

Graphic Services is een praktisch ingestelde organisatie die zich, als intermediair, bezighoudt met het uitgeven en produceren van media, dit in de breedste zin van het woord.. Bij de uitwerking van uw communicatie-uitingen komt Graphic Services tegemoet aan de verlangde specialistische kijk op communicatie. Het aloude begrip ‘vraag en aanbod’ wordt, door de intermediair-functie, als het ware ingeruild voor ‘vraag, overleg en aanbod’. Hierbij komt de intermediair-functie volledig tot zijn recht.

U, als opdrachtgever, ontmoet hierbij één aanspreekpunt, anderzijds profiteert u van meerdere specialisten die, daar waar nodig, door Graphic Services kunnen worden ingeschakeld. Door de bundeling van krachten is het mogelijk een creatieve dienstverlening bij u aan te bieden waarbij factoren zoals korte lijnen, continuïteit, niveau van overleg, levertijd, snelheid en beheerste budgetten een grote rol spelen. Degelijk, kosten- en kwaliteitsbewust werken zijn bij Graphic Services van essentieel belang.

Door inschakeling van Graphic Services voor het grafische traject krijgen opdrachtgevers meer tijd voor hun kernactiviteiten. Het is als het ware een stukje zorg uit handen nemen. Wat wij uit handen nemen doen we goed: de levering van media (print en digitaal), vanaf begin tot eind, in de gewenste kwaliteit, op het verlangde tijdstip èn op de voordeligste manier.

Graphic Services opereert als de spin in het grafische web. Het bundelen van kwaliteiten door de juiste wijze van uitbesteding. Ofwel “veel kennis tegen minder kosten” waar een toenemend aantal opdrachtgevers succesvol van profiteert.

Zie ook onze referenties.